Blogolj!

A népvándorlás söpri el az elár(v)ult Magyarországot?


Kárpát-medencei magyar „Endlösung” fenyeget. Csurka István húsz éve megjósolta. Igaza lett. Most itt tartunk. Amúgy öt hét múlva választ az ország.

A balliberális média és politikai hivatásos, jól fizetett (nemzetellenes) vinnyogóinak egykori első számú közellensége, Csurka István magyar író politikai munkásságát, örökségét lehet rajongásig szeretni vagy elátkozni, de a magyarság sorsát érintő váteszi meglátásainak helyességével egész egyszerűen lehetetlen vitatkozni. A MIÉP elnöke nem kevesebb, mint húsz esztendővel ezelőtt már világosan látta és papírra is vetette, hogy a modern kori demográfiai változások, az azokból következő népességmozgások és persze az ezeket a folyamatokat előszeretettel mozgató globális tőke milyen kihívások elé állítják a nemzetet.

Már amennyiben meg akar maradni kereszténynek és magyarnak itt a Kárpát-medencében.

Csurka István a következőket írta 1998. február 8-án:

„A végső cél a Magyarság kipusztítása. Nem fegyverrel, nem mérges gázzal, hanem pénzügyi politikával, életlehetőségeink elvonásával, mert kell a hely a másoknak. Ez a kor, amelyben élünk különösen az, ami ránk következik a jövendő században a Népvándorlás kora. A színes bőrű, mérhetetlen szegénységben élő, de viharosan szaporodó népek keletről nyugatra, délről északra vándorolnak. A nemzetközi nagytőke és a bankok elősegítik ezt a népvándorlást, mert ez az érdekük. Az USA a NATO-n keresztül már beérkezett Európa közepébe, és most a saját igényeinek megfelelően néplerakatot akarnak csinálni Európa és Oroszország között.”

A Migrációkutató Intézet legfrissebb elemzése szerint a klímaváltozás következtében is bekövetkező, tízmilliókat mozgásba hozó afrikai migráció a 21. század egyik fontos kihívása lesz Európa számára. Pontosabban nemcsak lesz, hanem már az. Évek óta a saját bőrünkön érezzük. A jogi és fizikai határzár nélkül elviselhetetlen lenne a nyomás, sőt,

épp úgy fuldokolnánk a működésképtelen integráció minden szennyes, erőszakos hordalékában, mint az e tekintetben kevésbé szerencsés (azaz elővigyázatos) nyugat-európai országok.

A kutatók többsége egyetért abban, hogy az elkövetkező évtizedekben emberek tízmilliói ‒ sőt szélsőséges esetben és nagyobb időtávlatban akár egymilliárd fő ‒ hagyja el lakóhelyét, és indul meg az öreg kontinens felé. Zsiday Viktor ismert befektetési tanácsadó vázolta a minap, 2015–2016-ban több mint 2,5 millió bevándorló érkezett Európába, az ENSZ migrációs becslései szerint viszont a rohamosan szaporodó Afrika népessége 2050-re megduplázódik (1,26-ról 2,52 milliárd fősre), és a jelenlegi trendeket figyelembe véve minden harmadik afrikai gondolja úgy, hogy majd Európában találja meg boldogulását.

Már ha Európa (és kis hazánk itt a szívében) is ezt akarja.

Csurka István húsz éve, a balliberális, kozmopolita, szélsőségesen urbánus MSZP–SZDSZ-frigy első rendszerváltás utáni országrombolásának idején hozzátette: Magyarország azért tűnik a szivárványos globalisták szemében a legalkalmasabb néplerakatnak, mert népessége gyorsuló ütemben fogy, ráadásul

„kasztjai – kormányai régen elárulták”.

Elár(vult) és kiárult országra pedig nem várhat más, csak a pusztulás.

Megszégyenítés, nemzeti történelmünk, múltunk, értékeink és önazonosságunk eltagadása. És „nyelvünk helyén vartyogás” – ahogy a MIÉP-elnök jövendölte.

Szóval bárki bármit vartyog, ezért nem mindegy, hogy április 8-a után ki lesz a soros.

2
https://ezatuti.blogstar.hu/./pages/ezatuti/contents/blog/49376/pics/lead_800x600.jpg
bevándorlás,Csurka István,kereszténység,Magyarország,magyarság,migráció,migráns
 

Hozzászólások

A bejegyzésre 2 db hozzászólás érkezett!
Hát, így van ez 2018-03-03 12:26:06
Csurka Istvánnak - mint annyi minden másban - ebben is igaza volt. Nem véletlen volt tehát, hogy még életében a megvadult liberálbolsevik oldal, a csatlós médiájával együtt, lépten-nyomon, az esetek túlnyomó részében a lehető legmocskosabb módon, az eszközök megválogatása nélkül támadta. A kommunisták - az ősi, jól bevált módszereikkel - éjt nappallá téve terjesztették róla a szemenszedett hazugságokat, amikről persze később rendre bebizonyosodott, hogy közük nincs a valósághoz.
Ez a rémséges banda igazán "büszke" lehet saját magára !!!!
Mindebből megint csak az következik:
Minden nemzeti érzelmű polgártársunknak >>>>>>>> április 08-án irány a szavazófülke !!!!
Közösen küldjük már el ezeket a kártékony semmirekellőket a nekik megfelelő (az MDF és az SZDSZ által kijelölt) helyre, a politikai süllyesztőbe.
Válaszolok
librikus 2018-03-03 08:49:57
Rövid történelmi recitáció.
A múlt század harmincas évei végén három kibékíthetetlen rezsim gátolták egymás hatalmi kibontakozását: a liberális kapitalista angolszász világ; a sztalini bolsevizmus; és a nemzeti társadalmak. Hogy az egyiket eliminálják, a másik kettőnek szövetségre kellett lépnie, bármilyen ellenséges viszonyban is álltak egymással! Így adódott, hogy két világhatalomra törő halálos ellenség összefogott a német konkurens ellen.
Mára mindjobban kiderül, a konkurens nem egyedül Németország volt, hanem egész Európa. A győztes SZU-US meg is osztoztak Európán, aztán mindkettő a maga hatalmi szférájában ránk kényszerítette saját rendszerét, ideológiáját és törvényeit. A népek önrendelkezési joga hamis tételéről, amely csak a győztesekre és csatlósaikra érvényes, az emberi jogok kitalálásától amely az idegen fajú és kultúrájú emberek befogadásától a buziházasság elfogadásáig kötelez minket.
Legelőbb ép a „győztes” Nagy-Britannia és Franciaország városait töltötték meg különböző színű, szőrű idegen faju népekkel. Most Németországot és Itáliát lepik el idegen bevándorlók. Még be sem fejeződött Európa elidegenesítése, már terrorhullámokat produkálnak a bevándorlók másod, harmadgenerációs leszármazottai, a jövő polgárháborúi előjátékaként. A bevándorlok, sőt leszármazottaik nagyobb hányada új proletariátust képez, amely igénytelenebb életkörülményekkel is beéri mint az őshonos lakosság. A dinamika hiánya pedig a stagnáció!
Mára Európa sorsa épp olyan bizonytalanná vált mint az Egyesült Államoké, amely rövid történelmi időn belül szét fog esni faji konfliktusain. A volt Szovjet Birodalom déli területein, vagy tíz türk és mozlim nép él amelyek sokkal szaporábbak a szlávoknál. Túlnövik az oroszokat és nemsokára visszakövetelik az Eurázsiai Szteppét. Kína majd Szibériát fogja követelni. A zsugorodott Oroszország pedig kénytelen lesz Európára támaszkodni.
A demokrácia elengedhetetlen feltétele a prosperáló fejlett jól szervezett gazdaság, vagyis a jóléti társadalom. Csak ekkor támad a liberális korszellem, ezzel párhuzamban a polgárok egyenlősége, amely a demokráciát megteremt E gazdasági és szellemi adottságok nélkül a demokrácia nem működik! Így a demokrácia csak a kort meghatározó civilizációt alakító népekre korlátozódik.
Afasiszta vagy nemzeti rendszerek, akceptálják a szabad piacgazdaság előnyeit, de politikai államrendszerük autoritárius paternalista. Felmerül a kérdés: A mai prosperáló kínai államot és gazdasági rendszert lehet kommunizmusnak nevezni?
A perzsa Sah rendszere állt az összes iszlám állam között a legközelebb a nyugati világhoz, de autark mint autokrata rendszerét úgy a Bilderberg társaság mint a moszkoviták túl veszélyesnek ítélték, így addig diffamálták, még forradalom űzte el Perzsiából. Csak most derült ki micsoda dzsint szabadítottak ki a perzsa lámpásból. Az új rendszer saját vallásán alapuló konzervatív fundamentalista államot valósított meg, amely még kevésbé mutatott hajlamot a szuperhatalmak messianisztikus törekvéseihez igazodni, mint elődje. A világ hatalmasai kivárhatták volna türelemmel a perzsa forradalmi láz csillapodását, hiszen előbb – utóbb minden rendszernek igazodnia kell a szomszédokhoz, hogy békében hagyják! Az iraki szomszéd, világi Bath rendszere -ahol síiták, szunniták, keresztények megfértek egymás mellett- idővel biztosan nivellálta volna a mulláh-k fundamentalizmusát. A szuperhatalmak inkább felfegyverezték az agilis Szaddam Husszeint és Perzsia ellen küldték, de nem boldogult a Mullah Állammal, sőt Szaddam állig felfegyverzett hadseregét már Izrael vélte magára veszélyesnek. Okot kellett keresni Irakba bombázni a „demokráciát”. Azóta Irakban a két fővallás hívei egymás mecseteit vagy piacait robbantják pokolgépekkel, a hadsereg szélnek eresztett emberei pedig konkurens hadseregekben ölik az ellenséggé vált polgártársaikat.
Bizony a demokráciát Arábiába bombázni nem sikerült! Khomeinivel, Szadammal, Khadaffival, ha nem is voltak szuper demokraták, egy kis jóakarattal lehetett volna szót érteni. A demokrácia exportálása, az arab tavasz megrendezése radikális anarchiákat juttatott hatalomra Arábiában, amelyeket talán már lehetetlen lesz megfékezni. Arábiát pedig felrázta a „demokrácia” exportálása. Bár az olajáldás Arábiában elapad, de a napsugár, a jövő energiaforrása marad. Az energiabőség az ipart fogja odavonzani. A világ nagy változások felé halad. Arábia épp napjainkban küldi ötödik hadoszlopát Európába. Olyan törvényekkel álcázva a bevándorlást, melyeket a világháborúk győztesei kényszerítettek a legyőzött Európára.
Bár az Egyesült Államok katonai támaszpontjai körbehálózzák földünket, fenntartásuk horribilis összegekbe kerül. Annál inkább, hogy pénzüket a nemzetközi fináncoligarchától (FED) kölcsönzik kamatos kamatra. A világ pedig rövidesen nem fogadja el fedezetlenül nyomtatott dollárjaikat.
Oroszország kényszer nélkül vonult ki Európából. A jelcini anarchikus átalakulás éveiben úgy tetszett Oroszország ezután soha nem vetekedhet az Egyesült Államokkal, de Putin rendet teremtett. Fél liberális, fél nemzeti rendszert valósított meg Oroszországban.
Európa tarthat a per pillanat még intakt Orosz Birodalomtól, persze ilyen hatalmas kiterjedésű birodalom nagyon sok felől fenyegetett de legkevésbé Európától. Ezt az oroszok maguk is konstatálták. Próbálkoznak is jó viszonyt teremteni a nyugattal. Kivonultak a megszállt Baltikumból és közép-kelet Európából, akceptálják Ukrajna függetlenségét, de Elégedjünk meg ennyivel. Washington ne próbálkozzon sem Európát, sem Ukrajnát Oroszország ellen hangolni,
Kína és India nemsokára felsorakoznak a számottevő hatalmak közé. Arábia amint túllép az anarchián és terjeszkedni kíván, Európa van a legközelebb. Az újjá éledt sztyeppenépek pedig majd keletről fenyegethetnek bennünket.
Ma hiba lenne Washingtont az egyedüli szuperhatalomnak tekinteni.
Ha a Brüsszelből Európát a washingtoni háttérhatalom járószalagján kormányzó balos, liberális, zöld bohócok nem is akarják megérteni. Rövidesen új feltörekvő hatalmak fogják Európát fenyegetni. Európa nem számíthat Amerika örökös gyámságára. Ezt mielőbb meg kell értenünk! Gondoskodnunk kell saját, szuverén Európa centrikus védelemről, külpolitikáról, a kormányoktól kontrollált bankrendszerről. Az idegen fajú, szellemű bevándorlókat pedig ki kell toloncolni! Különben nem tudjuk magunkat átmenteni a jövőbe. Elveszünk!
Válaszolok

Ezeket a cikkeket olvastad már?