Blogolj!

Böjte Csaba: "A világnézetileg semleges oktatás megbukott!"

A világnézetileg semleges oktatás megbukott!

Nem én mondtam, hanem Böjte Csaba testvér, aki korábban a Blogstar.hu-nak arról beszélt, hogy óvatosan kell bánni a migránsok befogadásával, hiszen "Jézus sem enged be mindenkit az országába!"

A franciaországi katolikus pap meggyilkolása után Böjte Csaba Facebook oldalán a következők jelentek meg: 

"Végtelenül szomorú!! Franciaországban született, apja egyetemi tanár?! ..... Mennyi pénzt költött rá a családja, és az állam és ő a maga 19 évével ezt teszi??

A világnézetileg semleges oktatás megbukott.... Nincsenek légüres terek, lám ahol nincs igaz hit, ott pillanatok alatt megjelenik egy olyan eszmerendszer, mely fegyvert ad az ember kezébe!! Én az érték orientált oktatásban hiszek!! Érdemes elolvasni Márton Áronnak 1933-ban megjelent írását. Csaba t.

"A liberalizmus a nyárspolgár világnézete. A francia forradalomból megszületett polgáré, aki nagyképű, fitogtatott tudálékossággal ránevelődött arra, hogy az élet legnagyobb és mindig égető kérdéseit is közömbösen kezelje. Nem tagadja feltétlenül a túlvilágot, de nem is törődik vele. Lehet, hogy van Isten, de a vallás szerinte magánügy, s az életet az állam is és az egyes ember is minden valláserkölcsi kötöttségtől függetlenül rendezheti be.Legnagyobb érték szemében a független emberi ész. Az igazságokat az állapítja meg, s nem a valóság, az erkölcsöket a korlátlan szabadság szabályozza és nem isteni normák. Eredmény: polgári házasságával törvényhozás útján kikezdte, kettős normájával, nyers erotikába fulladt irodalmával, művészetével pedig teljesen szétdúlta a társadalom alapegységét, a családot; gazdasági téren hirdetett és alkalmazott szabad versenyével meghizlalta az élelmesek kis csoportját; és a technikai fejlődés szédítő fokán megszégyenítő nyomorba döntötte a túlnyomó többséget; jogi elméletével a társadalmak élére állított egy hazug, bőbeszédű, s rendesen az érdekszövetkezetek és nem a nép akaratából összeálló, tehetetlen parlamentet. Azaz megteremtette, világra hozta a bőrünk egész felületén és lelkünk legbenső mélyén is égető fájdalommal szenvedett átkos, kilátástalan mai életet."

(Világnézet és nevelés. Erdélyi Iskola, 1933-34. I. évf., 5-6. szám, részlet)

Nehéz mit hozzátenni és talán nem is kell. Csak kiemelni két gondolatot. 

1. A világnézetileg semleges oktatás megbukott.

2. A liberalizmus a nyárspolgár világnézete.

1
https://ezatuti.blogstar.hu/./pages/ezatuti/contents/blog/29007/pics/lead_800x600.jpg
 

Hozzászólások

A bejegyzésre 1 db hozzászólás érkezett!
Gábor László 2016-07-29 17:52:34
Egyetlen gondolatot fűznék az atya találó eszmefutattásához. A Pannonhalmi Bencés rend kolostorában van egy nagyon régi és híres kép amely egy hordót ábrázol amelynek az abroncsai a földön a hordótól elkülönűlten hevernek és a bor folyik szét a földön. A kép alatt egy elgondolkodtató felirattal: "A szabadságtól pusztúlt el". Ha nincsen amiben higgyen az ember akkor az elvek ergó a szabályok és rendnélküliség veszi át az irányítást. Ezért könnyű egy olyan embert a mélybe rántani akinek nincsenek fogockodói. Az ilyen elme a legértékesebb célpont és a legkönnyebben manipulálható. Általában a kiábrándúlt vagy csalódott emberek a legtökéletesebb eszközök az ilyen sötét és szörnyű tettek megvalósítására. Akinek nincs mit veszítenie az élő fegyverré válik mert nem kötik az erkölcsi igazságok, következésképpen "programozhatók" bármire. A hit a legerősebb szabályozó erő és az mindegy hogy miben is hisz az ember. A lényeg hogy legyen egy oldal ahová tartozunk.
Válaszolok

Ezeket a cikkeket olvastad már?