Blogolj!

Brájen pukedlije

József

Osztályharcból elégtelen

ÁPRILIS 20, a s z t r á j k

(Részlet)

- Kifelé! Kifelé! - hallatszott a sötétből, és a vézna alak újra kipenderült (a szó szoros értelmében) a porondra. Pukedlizett egy nagyot, mert nagyon jól tudta, hogy már csak a kezében szorongatott golyóstollban és kockásingben (kizárólag gladiátorok számára gyártott spéci modell) bízhat. Aztán megpillantotta ellenfelét, és azonnal tudta, hogy ezekben sem bízhat. Az ellen pedig nem valami hatalmas, tagbaszakadt alak volt klasszikus gladiátorszerkóban. Nem bizony. Ő volt Balog uram, az EMMI miniszter. Szemén lapos, széles karimájú szemüveg, az egész arcot eltakaró mosollyal, fél karján és lábán páncélozott karóra szíjakkal felerősítve, kezében rövid, egyenes zászlórúdon légionárius gondolat a tábláján felirattal: Tanítsatok. 

Brájen van Pukedli közelebb hajolt a lázadókhoz. 
- Ti vagytok a Pedagógusok SzakszervaNépfront?
- A jó édes anyád! - felelte Lóné.
- Mi?
- Még hogy Pedagógusok SzakszerveNépfront?! Mi a Kádár Népe Pedagógusok SzakszerveFront vagyunk. Még hogy Pedagógusok Szakszerva Népfront...!
- Én is csatlakozhatnék? – kérdezte Brájen van Pukedli szorongva.
- Nem. Kopj le! - mondta Lóné.


- Most meg mér’. Ugyanúgy utálom a Balogos EMMI-seket, mint bárki más.
- Sssss! - intette le az egyik hölgy-elnök kinézetű nő és rémülten körülnézett.
- Ez biztos? - kérdezte fojtott hangon Lóné.
- Ó, holtbiztos - bizonygatta Brájen van Pukedli-, régóta utálom a Balogos EMMI-seket. 
Lóné egy pillanat alatt döntött. Tulajdonképpen akkor még tetszett neki a fiú kinézetű vezető lelkesedése. Elhatározta, hogy aláveti a mindent eldöntő, nagy próbának.
- Figyelj! - mondta jelentőségteljesen. - Ha csatlakozni akarsz a mozgalomhoz,   t é n y l e g  utálnod kell a Balogos EMMI-seket!
- Utálom - mondta Brájen van Pukedli.
Lóné úgy csapott le, mint a sas, amikor észreveszi áldozatát.
- Igen? És, mennyire?
- Nagyon! - felelte Brájen van Pukedli.
- Fel vagy véve - közölte a próba eredményét Lóné. - Figyelj – folytatta aztán -, egyvalamit utálunk jobban a Balogos EMMI-seknél: azt a büdös Pedagógusok Szerve Népfrontot!
- Fúj, bólogatott Brájen van Pukedli. Lóné folytatta.
- És a Tanítanék Mozgalom Kádár-népe Nemzeti Frontot is utáljuk!
- És a Pedagógusok Szerve Népfrontot - szállt be Brájen van Pukedli. - Szakadárok!

- Mi vagyunk a Pedagógusok Szerve Népfront - fordult felé rosszallóan Lóné.
- Ó... azt hittem, mi a Tanítanék Mozgalom Nemzeti Front vagyunk.
- Kádár – Népe Front!!!!
- És mi van most a Tanítanék Mozgalom Nemzeti Fronttal, Brájen van Pukedli?  - kérdezte Lóné.
- Ott ücsörög - mutatott a kérdezett a szemével egy a lelátón magányosan ülő egyén felé.
- Szakadár! - kiáltották neki oda egyszerre, mire a Tanítanék Mozgalom Nemzeti Front félreérthetetlen mozdulattal válaszolt.
- A Civil Közoktatási Platform Fronttal mi lesz? Kérdezte a főbérlő kinézetű Front-vezérnő. Polgári engedetlenséget hirdettünk április 15-re!
- Jó, de ma április 20-a van – jelezte Lóné remegő fejjel hirtelen.
- A Pedagógusok Országos Szerve Front és a Pedagógusok Demokratikus Szakszerve Front meg figyelmeztető sztrájkot helyez kilátásba április 15-re. – közölte halkan a két front vezetője egyszerre.
- Én is! Én is! Kiáltotta a Fekete Ruhás Bővér, a Mozgalom a Fekete Ruhás Péntekért Front feltalálója, majd elhalkult, mert ő is rájött, hogy szerda van és már rég elmúlt 15-e. Tereljük azonos Mendreybe a dolgot, kérte a lázadókat a Pedagógusok Demokrakritikus Szakszervének elnöke, de ez sajnos megint nem sikerült. Hangos röhögés verte fel a tájat, mert véletlenül arra járt és mindent hallott a Teleki Blanka Gimnáziumból távozott tanárok egyesülete. Még nagyobb vihogás támadt, mert megérkezett a Magyarországi Szülők Országos Szövetsége, de ők már eleve röhögni mentek oda arcukon indián derűvel. Még nagyobb kacagás támadt, amikor a Magyar Szakszervezeti Szövetség Front bejelentette, hogy munkaidőn kívül sztrájkol egy nagyot a Liga szakszervezetek Front közoktatásért felelős társelnökével, közösen, majd a Szakszervezetek Együttműködés Fóruma Front minden tagjával otthon. Az elnökségi asztal a sötét, mocskos kis helyiségnek több mint a felét elfoglalta, tehát ne gondoljunk tömeges hallgatóságra. Kérdésük azért volt.

- Pontosan mik a követeléseink?
Lóné határozottan válaszolt.
- Pilátusnak, vagyis hát a kormánynak két napot adunk, hogy lerombolja a budapesti imperialista állam egész apparátusát, és ha nem teljesíti követelésünket, azonnal kivégzünk egy nőt.
- Levágjuk a fejét? – kérdezte Egy Mendreybe Terelő elnök, akit utoljára a Baloghajtású EMMI kövezési kísérleténél láttunk, amelyen mint elítélt vett részt, s most otthonában látta vendégül az illegálisokat.
Lóné fejét? kérdezte Brájen van Pukedli.
- Feldaraboljuk - felelte Egy Mendreybe Terelő -, és óránként elküldünk egy darabot. Velünk nem packázhat!
- És persze rámutatunk - tódította Brájen van Pukedli valóban az ujjával mutogatva -, hogy őket terheli minden felelősség, ha fölaprítjuk. És azt, hogy nem fogunk engedni a huszonegyből.
Erre mindenki lelkes lett.
- Abból semmiképp! - kiáltották egyszerre, és tisztelgésképpen
halántékukhoz emelték bal öklüket.
Lóné leköpött mindenkit, majd kiszólt a fejéből:
- Elvették minden krétánkat a nyomorultak! Kiszipolyoztak minket, és nemcsak
minket. Apáink krétáit és apáink apáinak a krétáit is! 
- És apáink apái apáinak a krétáját is - vette át a szót Egy Mendreybe Terelő. - És apáink apái apáinak apái krétáját is!
- Jól van Egy Mendreybe Terelő, ne lovalld bele magad - intette Brájen van Pukedli.
- És mit adtak nekünk mindezért cserébe? – kérdezte Lóné, majd karját keresztbe fonva mellén, ajkán gúnyos mosollyal hátradőlt, mint aki nem vár választ.
Azonban valaki jelentkezett a hallgatóság első sorából.
- Vízvezetéket, amikor négyszáz iskolát felújítottak. 
- Mit? - kérdezte döbbenten Lóné.
- Vízvezetéket.
- Ó igen. Igen. Azt ők adták. Igen, ez igaz.
- És a csatornázást az iskolákba - hallatszott hátrábbról.
- Ó, igen, a csatornázást - helyeselt most Lóné, és Brájen van Pukedlihez  fordult.                                                                             - Ne feledd, milyen volt az iskolarendszer előttük!
- Jól van - hagyta helyben Brájen van Pukedli -, elfogadom. A vízvezetéket meg a csatornázást. Ezt a két dolgot ők csinálták.
- És felemelték 40 százalékkal a fizetésünket.
- Persze, nyilvánvaló, a fizetésünket. Ez nem is vita tárgya, ugyebár. De
eltekintve az utaktól, a vízvezetéktől, a fizetésünktől...
- Ingyen étkeztetés!
- Ösztöndíjak! 
- Pedagógus életpálya modell!
- Jó, jó, elég volt - próbált rendet teremteni Lóné! 
- És az Eurostadt adatai szerint Magyarország többet költ az oktatásra, mint az Európai Unió átlaga. 
- Igen! - emelte föl a hangját Brájen van Pukedli. - Az tényleg nagyon
hiányozna a pénz, ha elmennének a Balogos EMMI-sek. 
- Nem vették el a 13 havi bérünket! - tódította valaki.
- Sőt, amit a komcsi kormányok elvettek, ezek visszaadták a fizetésemeléssel - mondta egy másik.
Brájen van Pukedli helyeslően bólogatott.
- Nagyon jól tudják - mondta a hallgatóság felé kacsintva -, hogy kell
rendet tartani. Lássuk be, csak ők képesek rá  e g y  i l y e n  helyen,
mint ez. Hö-hö.
- Jól van! - Lóné már nagyon ideges volt - De eltekintve a csatornától,
fizetésemeléstől, ingyenétkeztetéstől, vízvezetékhálózattól, életpályamodelltől MIT TETTEK A BALOG-EMMI-sek ÉRTÜNK?!?
- Békét hoztak - mondta valaki.
- Ó - legyintett Lóné - békét... DEMAGÓG!
- Én demagóg? – kérdezte szelíden Brájen van Pukedli.
- És gyáva is! Kihirdettem, ma 2016. április 20-án 12 órakor öt percre álljon meg mindenki az országban, kék szalag vagy kék zászló legyen náluk.                                    

Egy ősz hajú nyugdíjas pedagógus lassan felemelkedett a székéről:
- Maga klikkesedni akar hölgyem. Mi az, hogy öt percre? A Balogos EMMI kormányzat nem öt percet ad a pihenésre délben, hanem legalább félórát.Ennyi jár. Már megint ők győztek.
- Jé, tényleg.

http://ezatuti.blogstar.hu/./pages/ezatuti/contents/blog/26675/pics/lead_800x600.jpg
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?